REGULAMIN

Postanowienia ogólne
Sklep internetowy Fulneczek.com obsługiwany przez
firmę ..., mieszczący się pod adresem ... o numerze NIP ...
, Regon    , zwaną dalej Fulneczek.com

Warunki dokonywania zakupów
Fulneczek.com prowadzi sprzedaż produktów za pomocą
sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://Fulneczek.com

Oferta i realizacja zakupów
W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup
(pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe
złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności
i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

W przypadku wybrania formy płatności „przedpłata”, towar
wysyłany jest do ... dni roboczych od zaksięgowania lub
potwierdzenia dokonania płatności.

W przypadku wybrania formy płatności "płatność przy odbiorze”
towar wysyłany jest do ....
roboczych od złożenia zamówienia.

Przesyłki dostarczane są Pocztą Polska

Wszystkie ceny podawane w sklepie Fulneczek.com
są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


Reklamacje i gwarancje
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego
produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną
naprawę albo wymianę. Jeżeli Fulneczek.com nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań,
klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni,
liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Koszt przesłania zwrotu towaru pokrywa zamawiający.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: apf@fulneczek.com
lub tel. xxx xxx xxx

Postanowienia końcowe
Fulneczek.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: apf@fulneczek.com

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znaneFulneczek.com. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.


Kontakt


Mechanika Blacharstwo i Lakiernictwo
Pojazdowe
Wilhelm Fulneczek

Rzemieślnicza 41
47-451 Bieńkowice

      tel. 32/ 419-90-90
     nr gg: -----
     e-mail: auto.fulneczek@gmail.com